Anne babaların en önemli görevlerinden biri de çocuğunun sağlıklı ve yeterli oranda geliştiğini takip etmek, özellikle gelişme çağında çocuğun boyunun yaşıtlarına göre kısa kalması üzerinde durulması gereken bir durum

Büyüme bozuklukları yaşıtlarına göre kısa olma veya yeterince boy atamama ile kendini gösteren bir durum. Büyüme hızının 6 yaş ile ergenliğin başına kadar 4.5 cm’den daha az olması yetersiz büyümeye bir işaret olarak kabul edilir.

Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Oya Ercan, ‘’Büyüme bozukluklarının erken tanısı açısından en iyisi, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, her çocuğun büyümesinin izlenmesidir. Çünkü bilindiği gibi yeterli büyüme sağlığın göstergesidir ve yetersiz büyüme söz konusu olduğunda nedeni araştırılmalıdır’’ diyor.

Boyu Uzuyor Mu?

Boy kısalığı veya büyüme bozukluğu nedeniyle değerlendirilen çocuklarda hormon eksikliğinin saptanması halinde, büyüme hormonu tedavisi uygulanabilir. Büyüme hormonu tedavisinin başarısını etkileyen en önemli faktör ise tedaviye gecikmeden başlanması… Ancak bir çocuk yeterli hızda büyüdüğü, hatta yaşıtlarına göre uzun boylu olduğu halde erişkin çağında kısa kalabilir. Bunda, ergenliğin erken başlaması ya da zamanında başladığı halde hızlı seyretmesi rol oynar.

Ergenlik normalde kızlarda en erken 8 yaşını bitirip 9 yaşına basınca, erkeklerde ise en erken 9 yaşını bitirip 10 yaşına basınca başlar. “Erkence” başlaması ise kızlarda 7-8 yaş arasında, erkeklerde 8-9 yaş arasında başlaması olarak tanımlanabilir. Kızlarda ergenlik çoğunlukla göğüs gelişmesi, daha seyrek olarak da kıllanma ile başlar. Erkeklerde ise ergenliğin ilk bulgusu erbezlerinin büyümesidir ki bu hekim tarafından ölçülerek saptanabilir. Kıllanma ve peniste büyüme de erkek çocuklarda ergenliğin diğer belirtilerini oluşturur. Klinik izlenimler ergenliğe erken değilse de erkence (7-8 yaş arası) giren kız çocuklarının bir artış gösterdiği yönünde. Bu durum ise ergenlik döneminden önce yaşıtlarına göre uzunca boylu olan bir kız çocuğunun erişkin olarak kısa kalmasına yol açabileceğinden, ergenlik belirtileri erkence gözlendiğinde çocuğun hekim tarafından değerlendirilmesi uygun olacaktır. Aynı dönem 8-9 yaş arasındaki erkek çocuklar için de geçerlidir.

Erken Ergenlik Başlarsa

Öte yandan zamanında başlamış olsa da hızlı seyreden ergenlik de boyun kısa kalmasına yol açabilir. Örneğin aynı yaş ve boyda ergenliğe giren iki çocuktan ergenliği hızlı seyreden seyretmeyene göre daha kısa olur.

Boy-ergenlik ilişkisi açısından, hiç olmazsa, kız çocukların 8 yaşından itibaren, erkek çocukların ise 9 yaşından itibaren büyüme ve ergenlik yönünden değerlendirilmesi gerekir. Böylece erkence başlamış ya da zamanında başlamış ancak hızlı seyreden ergenlik nedeni ile erişkin boyunun kısa olması engellenebilir. Çünkü erkence ergenliğin veya hızlı seyreden ergenliğin erişkin dönemde boy kısalığına yol açabileceği hekim tarafından belirlendiği takdirde ergenlik ertelenebilir. Yine bu tedavinin başarısı da tedaviye erken dönemde başlanabilmesine bağlıdır.

Büyüme Ağrıları Nedir?

Büyüme çağındaki çocukların bacak ve uyluklarında görülen büyüme ağrıları kimi zaman çocuğa sıkıntı verebilir. Çocukluk çağında tekrarlayan bacak ve uyluk ağrılarının en sık nedeni “büyüme ağrıları”dır. Büyüme ağrıları genellikle gece görülür, saatlerce sürer ve çoğunlukla kendiliğinden geçer. Bazı durumlarda masaj ve ağrı kesicilerden fayda görür. Ağrı bazen dizlerin arkasında hissedilir. Büyüme ağrılarına bazen eklemleri tutmayan romatizma (non – articular rheumatism) de denir. Bu ağrılar genellikle çocuğun haraketliliğinde azalmaya neden olmazlar.

Bunlara Dikkat

” Her iki bacakta aralıklı olarak, özellikle günün ilerleyen saatlerinde veya gece geç saatlerde görülen ağrılardır. Bu ağrılar eklem bölgelerinde değildir.

” Ağrılar ile birlikte şişlik, kızarıklık, eklemde hareket kısıtlılığı, aksayarak yürüme, travma öyküsü var ise kan testlerinde, radyolojik görüntülemede başka hastalık işaretleri var ise büyüme ağrısı olarak sınıflandırılamazlar.

” Büyüme ağrılarının yerleşimi genellikle ön uyluk bölgesi, baldır, diz arkasındaki kaslardır.

” Büyüme ağrılarının esas nedeni tam bilinmemektedir. Büyüme ağrısı olan çocukların ailelerinde migren tarzındaki baş ağrısı öyküsüne sıklıkla rastlanır.

mm
Author

Beyoğlu Anadolu Lisesini bitirdikten sonra 1995 yılında Marmara Üniversitesi’nde ön lisans eğitimini tamamladı. 1999 yılında yine Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden lisans diploması aldı. Lisans eğitimi sırasında Formsante Dergisi’nde çalışmaya başladı. Lisans eğitimini bitirdikten sonra ağırlıklı olarak sağlık ve anne-çocuk konularına yöneldi. www.veezy.com; Acıbadem Hastanesi Güncel Sağlık Dergisi, www.milliyet.com.tr/ Bebek ve Çocuk Sitesi,www.saglicaklakal.com‘da sağlık ve anne-çocuk üzerine yazılar yazdı. Hande Yuvakuran, şu an kuruluşundan beri başında bulunduğu ( 2001 ) ebebek bünyesindeki www.bebek.com sitesi ve ebebek’ten Bebek Dergisi Genel Yayın Yönetmenidir. Halen dergi, gazete ve internet sitelerine yazılarıyla katkıda bulunmakta, üniversitelerde eğitim seminerlerine katılmaktadır.

Write A Comment